Programes i activitats, Persones discapacitades. Fundació Agrupació

Què fem

Programes i activitats

Persones discapacitades


Programa Respir. Estades temporals a residències
El programa s’adreça a aquelles persones que es fan càrrec de la cura d’un familiar, que per la seva situació física/psíquica necessita atenció permanent. Consisteix a oferir un ajut econòmic per facilitar un ingrés temporal d’un mes en un centre residencial per a persones discapacitades, amb l’objectiu d’un descans familiar i va dirigit a clients i familiars de clients d’Agrupació.

Accions de sensibilització
Actuació en campanyes de promoció i difusió vinculades amb les persones discapacitades, per tal de fomentar la sensibilització de la població. Es tracta sempre d’activitats que desenvolupem com a Fundació Agrupació o bé en col·laboració i coordinació amb les entitats que treballen directament amb les persones discapacitades.