Enllaços d'interés. Fundació Agrupació


Enllaços d'interès

 1. Agrupació www.tomamosimpulso.com
 2. Grup ACM Espanya www.tomamosimpulso.com
 3. Fundació Salut i Envelliment www.salut-envelliment.uab.cat
 4. Institut Català d'Oncologia www.iconcologia.net
 5. Pàgina web sobre envelliment saludable www.envellimentsaludable.com
 6. Departament de Salut www.gencat.cat/salut
 7. Departament de Justícia www.gencat.cat/justicia
 8. Departament d’Ensenyament www.gencat.cat/ensenyament
 9. Departament de Benestar Social i Família www.gencat.cat/benestar
 10. Instituto de Mayores y Servicios Sociales www.imserso.es
 11. Agrupació d'Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya www.afopa.info
 12. Federació Catalana de Voluntariat Social de Catalunya www.federacio.net
 13. Coordinadora Catalana de Fundacions www.ccfundacions.cat
 14. Joc hàbits saludables. Fundació Agrupació www.can-seixanta.com
 15. Federació ECOM www.ecom.cat
 16. Federació Catalana Entitats contra el càncer (FECEC) www.fecec.cat
 17. FATEC www.gentgran.org
 18. Pla d’Activitat Física Esport i Salut. Generalitat de Catalunya (PAFES) www.pafes.cat
 19. Amics de la Gent Gran www.amicsdelagentgran.org
 20. Institut de Salut Cardiovascular i Rehabilitació Cardíaca (INSCOR) www.inscorbcn.com
 21. Asociación Española Contra el Cáncer www.aecc.es
 22. Fundació Esclerosi Múltiple www.fem.es
 23. Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics ACELL www.federacioacell.org
 24. Aula de Infancia y Adolescencia Universitat Politécnica de València www.aulainfanciaadolescencia.es/