Programes i activitats, Gent Gran. Fundació Agrupació

Què fem

Programes i activitats

Gent Gran


Kit de l’Avi
Aquesta formativa va en la línia de dotar als assistents d'una sèrie de recursos pràctics que permetran realitzar òptimament la tasca encomanada com a avis. Per tal d'assolir els recursos del Kit de l'avi es proposa una sèrie de tallers de treball on es podran aprendre jocs, tallers plàstics i contes així com iniciatives per inventar-ne de nous i ajuda a enfortir la relació avi – nét.

L’acció formativa consta de 4 tallers que tenen una durada de dues hores cadascun i es desenvolupen de la següent manera:

- Jocs de butxaca.
- Tallers tot terreny.
- Contes per explicar en tres minuts.
- Avis creadors.

Club de lectura
Aquesta iniciativa promou el gust per la lectura i el debat sobre el sentit dels textos. Afavorirem la comunicació entre les persones, l'adquisició de coneixements i l'estimulació de la creativitat i la imaginació.

A cada sessió es comentarà el llibre llegit mitjançant la tutela d’un coodinador que repartirà els torns de paraula, llançarà preguntes per animar el debat, i es decidirà quins llibres es llegiran per a les següents trobades.

Aquest taller serà impartit per Jordi Llavina, escriptor, poeta, crític literari i presentador de ràdio i televisió.

Tallers de Memòria
El pas del temps i l’aparició de processos de demència en l’envelliment deterioren l’atenció i la memòria, ajudes bàsiques per a les activitats del dia a dia. La Fundació Agrupació ofereix eines als clients i als seus familiars per pal·liar aquest deteriorament i ensinistrar en el coneixement i la utilització d’estratègies i tècniques per poder mantenir l’autonomia de la vida diària a través dels tallers de memòria.

Programes de prevenció
Amb la intenció d’evitar les condicions que puguin conduir a l’aparició de deficiències o trastorns en les persones, a la protecció de la salut i a la promoció del propi benestar i les seves famílies, la Fundació Agrupació promourà campanyes de prevenció i sensibilització dirigides a la població en general, al col·lectiu específic al qual s’adreci al programa i als professionals.

Així doncs, es desenvoluparan programes que promoguin l’adquisició d’hàbits saludables a través de projectes que treballin entorn a l’activitat física, la prevenció de malalties cardiovasculars i la salut, l’alimentació saludable, les relacions socials i la prevenció d’accidents entre d’altres.

Programa Respir. Estades temporals en residències
Les necessitats d’atenció d’una persona gran es veuen directament relacionades amb les individuals i globals de la família que l’acull. Aquestes necessitats generen una càrrega familiar que va creixent a mesura que passa el temps i s’accentua el grau de dependència de la persona gran.

Per això és important facilitar a les famílies que ho demanin serveis que els permetin alleugerir aquesta càrrega, la qual cosa farà possible que l’atenció familiar al domicili es mantingui durant més temps.

Nombroses famílies tenen al seu càrrec persones grans que requereixen ajuda en major o menor grau de forma continuada; per aquest motiu, i amb la finalitat de facilitar una resposta a aquestes persones, s’ha creat, per iniciativa de Fundació Agrupació, un servei de suport destinat als clients i a les seves famílies.

Tallers de noves tecnologies
La Fundació Agrupació organitza cursos de formació bàsica de noves tecnologies, per als clients i familiars d’Agrupació.

L’objectiu d’aquest curs és apropar el món de les noves tecnologies, mitjançant un taller molt senzill i pràctic, a persones sense cap tipus de formació informàtica.

Patrocini d’Espais Lúdics per a Gent Gran
Aquest equipament està pensat per prevenir i disminuir diferents efectes que produeixen la inactivitat, com ara la pèrdua d’equilibri, la rigidesa, les caigudes de repetició i la impossibilitat per fer determinats moviments necessaris per realitzar les activitats de la vida diària.

Els objectius que es pretenen assolir amb la instal·lació i posterior utilització d’aquests espais són:
  1. Afavorir l'exercici i millorar el nivell físic de la gent gran genera una dinàmica positiva que implica confiança i seguretat en les pròpies capacitats.
  1. Ajudar i aconsellar la gent gran perquè tinguin una activitat física, i promoure el moviment i l’exercici, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida.

Patrocini de senyalització de Rutes Saludables
Des de la Fundació Agrupació promovem estils de vida saludable i entre aquests destaquem la realització d’activitat física. És per això que des de la Fundació, i en coordinació amb el Programa d'Activitat Física Esport i Salut (PAFES) de la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments interessats, proposem la senyalització de Rutes Saludables amb l’objectiu d’incentivar la realització d’un exercici físic continuat.