Col·lectius d'atenció Fundació Agrupació


Què fem

Col·lectius d'atenció

La Fundació Agrupació, des dels seus inicis, ha mostrat una especial sensibilitat davant de les necessitats de les persones grans, la infància i la joventut i les persones discapacitades. És per això que a través de la detecció de les necessitats d’aquests col·lectius concretem la nostra acció en conèixer i tenir en compte una adequada planificació per tal de poder atendre i assolir una millor qualitat del sistema de benestar.