Recerca i investigació. Fundació Agrupació , Institut de l'Envelliment


Recerca i investigacióLa Fundació Agrupació i la Fundació Salut i Envelliment tenen un acord de col·laboració amb temes vinculats amb l’envelliment saludable: Pàgina Web i la col·lecció de llibres d’Envelliment saludable.

La Fundació Salut i Envelliment UAB és una entitat sense ànim de lucre, resultant de la fusió entre la Fundació Institut Català de l’Envelliment, la Fundació Dr. Robert, Centre de Formació Avançada en Ciències de la Salut i de la Vida, i la Fundació Biblioteca Josep Laporte, Centre de Documentació en Ciències de la Salut i de la Vida.

La Fundació porta a terme activitats en l'àmbit de les ciències de la salut, de l'envelliment i de l'atenció socio-sanitària. Aquestes activitats es vehiculen a través de 5 àrees organitzatives: Recerca en Salut i Envelliment, Ciutadans i Pacients, Desenvolupament Professional, Consultoria i Projectes en Envelliment i Gestió del Coneixement.

Ampliï aquesta informació a la web: www.fsie.catLa Fundació Agrupació té un acord de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, per la creació d’una Aula d’Infància i Adolescència, a càrrec del Dr. Vicente Cabedo Mallol. Aquesta Aula és el marc de col·laboració entre la UPV i altres empreses com la obra social “La Caixa”, France Telecom España, S.A., Centre Associat de la UNED de Villa-real, la Fundació Isidora Petrusa i l’empresa Trinidad Cantos González - Colegio Educatio.

Les activitats principals que desenvolupa l’Aula són activitats formatives, (conferències, seminaris i tallers) i de divulgació i transferència de coneixements (jornades, publicacions, exposicions, sensibilització social…).

Ampliï aquesta informació al següent enllaç: http://aulainfanciaadolescencia.es


La Fundació Agrupació i la Universitat de Barcelona tenen un conveni de col·laboració en el qual la Fundació Agrupació col·labora en el programa de La Universitat de l’Experiència, programa adreçat a les persones majors de cinquanta-cinc anys. Amb aquest conveni es generaran sinergies importants entre les dues entitats.

Els objectius de la Universitat de l’Experiència són els següents:
  1. Possibilitar la formació universitària i la promoció de la cultura en l’etapa avançada de la vida.
  2. Facilitar la integració de les persones grans en el context sociocultural que representa la universitat.
  3. Afavorir la comunicació intergeneracional a través dels estudis universitaris.
  4. Oferir un lloc de trobada on l’alumnat comparteixi una experiència cultural nova.

Ampliï aquesta informació al següent enllaç: http://www.ub.edu/experiencia/es