Història. Fundació Agrupació


Qui som

Història

Una de les polítiques generals d'actuació d'Agrupació del Comerç i de la Indústria aprovada per l'Assemblea General de Socis, l'any 1992, va ser la de potenciar l'acció social de l'entitat envers el seu col·lectiu i, alhora, procurar pel benestar i la cooperació social mitjançant, entre d'altres possibilitats, la creació d'una fundació per tal de portar a terme accions que motivin i ajudin a desenvolupar un veritable sentit de solidaritat i d'humanisme pràctic.

Així doncs, els desitjos dels òrgans rectors de l'entitat fundadora eren que la Fundació fos l'expressió viva de la preocupació social que tradicionalment ha manifestat Agrupació.

En l'Assemblea General de socis celebrada el 28 de març de 1993, fou aprovada la constitució de la Fundació.

El 28 de juliol del mateix any s'atorga l'escriptura de constitució i el 19 d'octubre de 1993 va quedar inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya depenent del Departament de Justícia.