Memòria d'activitats 2021 Fundació Agrupació


Què fem

Divulgació i publicacions

Memòria d'activitats 2022


La Fundació Agrupació ha desenvolupat programes d’acció social, solidària, preventiva i formativa; algunes en col·laboració amb les administracions, entitats i fundacions.

Aquesta aliança de suma d’esforços i recursos facilita que les accions tinguin més ressò.

Memòria d'activitats 2022