Llibres de la Fundació Agrupació


Què fem

Divulgació i publicacions

Llibres de la Fundació


Llibre De què parlem quan diem envelliment actiu?
La Fundació Agrupació, amb la col·laboració de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB, ha elaborat aquest llibre, que és un recull d'algunes aportacions dels llibres editats de la col·lecció. També s’han introduït temes nous com ara el tema de les vacunacions, els problemes auditius, el deteriorament cognitiu, el càncer, etc...

De què parlem quan diem envelliment actiu? (en format pdf)

Llibre Estat d'ànim i depressió en les persones grans
La Fundació Agrupació, amb la col·laboració de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB, ha elaborat aquest llibre que tracta de l’estat d’ànim i la depressió en les persones grans, amb l’objectiu d’informar i donar estratègies per poder conèixer i prevenir aquesta malaltia, que afecta a un gran número de persones.

Estat d'ànim i depressió en les persones grans (en format pdf)

Llibre 10x10 100 Trucs per ser més actius
La Fundació Agrupació ha col·laborat amb el patrocini del llibre “10x10 100 Trucs per ser més actius” que ha editat la Secretaria General de l’Esport i l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

Aquest llibre és un quadern de bones pràctiques amb recomanacions adaptades a cada persona, sigui quina sigui la seva edat, des de la infància fins la vellesa, acompanyat per un apartat d’estiraments. Són consells que haurien d’esdevenir hàbits per assolir un estil de vida actiu i més saludable.

10x10 100 Trucs per ser més actius (en format pdf)

Llibre Informació i consells per promoure la prevenció de caigudes en les persones grans
Les caigudes són un dels temes que més preocupen a les persones grans. Segons les estadístiques aproximadament una de cada tres persones grans pateix una caiguda al llarg de l’any.

L’objectiu d’ aquest llibre és explicar les causes internes i externes que provoquen les caigudes per facilitar la seva prevenció.

Informació i consells per promoure la prevenció de caigudes en les persones grans (en format pdf)

Llibre Informació i consells per promoure la salut visual en la gent gran
L'objectiu de la publicació és explicar de manera entenedora el fenomen de la visió, així com donar els consells necessaris que cal adoptar per gaudir de bona salut visual durant la vellesa. A més, s'exposen els canvis fisiològics que es produeixen en la visió a mesura que anem envellint i s'indiquen les patologies oculars més freqüents que afecten la gent gran. Per últim, s'enumeren els símptomes visuals sobre els quals, en presentar-se i a causa de la seva trascendència, caldrà anar a buscar consell oftalmològic de manera preferent.

Informació i consells per promoure la salut visual en la gent gran (en format pdf)

Llibre Informació i consells per promoure la salut cardiovascular
La Fundació Agrupació, amb la col·laboració de l’Institut de l’Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha elaborat aquest llibre adreçat a les persones grans, amb la finalitat de difondre informació general sobre la salut cardiovascular.

Informació i consells per promoure la salut cardiovascular (en format pdf)

Llibre Relacions socials i envelliment saludable
La longevitat de la població fa possible que persones de diferents generacions es relacionin durant més anys. D’ara endavant és possible que les nostres relacions personals es prolonguin en el temps, perquè la nostra vida s’allargarà, i això implica que podrem relacionar-nos amb persones de diferents edats també durant més temps.

Per això des de la Fundació Agrupació, amb la col·laboració de l’Institut de l’Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona, hem elaborat aquest llibre adreçat a les persones grans, amb la finalitat de difondre informació general sobre les relacions socials i l’envelliment saludable.

Relacions socials i envelliment saludable (en format pdf)

Llibre Informació i consells per promoure l'alimentació saludable en persones grans
La Fundació Agrupació, amb la col·laboració de l'Institut de l'Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha elaborat aquest llibre adreçat a les persones grans amb l'objectiu de promocionar hàbits alimentaris saludables per ajudar-nos a envellir amb bona salut i prevenir i evitar l'aparició de certes malalties.

Informació i consells per promoure l'alimentació saludable en persones grans (en format pdf)

Llibre Tallers de memòria
La Fundació Agrupació, des dels seus inicis, ha mostrat una especial sensibilitat davant les necessitats de les persones grans. És per aquest motiu que ens plau especialment fer la presentació d’aquest llibre, perquè respon a un dels compromisos de la Fundació, treballar per a la PREVENCIÓ. Amb aquesta finalitat desenvolupem activitats que promocionin condicions de vida saludable, per evitar, retardar o pal·liar situacions de dependència física o psíquica.

La Fundació ha programat diferents Tallers de Memòria adreçats als seus clients i familiars. L’experiència ha estat tan positiva que ens ha animat a organitzar-ne més i també a publicar aquest Llibre. És un manual pràctic d’exercicis per fer individualment, amb la família o els amics. Els exercicis i els jocs que es presenten tenen diferents nivells de dificultat, però tots volen fomentar i potenciar les funcions cognitives que ajuden a millorar la nostra memòria, des d’una perspectiva lúdica.

Tallers de memòria (en format pdf)

Llibre Activitat Física i Envelliment
Amb aquest llibre elaborat conjuntament amb l'Institut de l'Envelliment pretenem donar ingredients perquè cadascú es pugui fer el seu exercici físic a mida. Uns ingredients que tinguin en compte les capacitats i els gustos de les persones per tal que aquestes puguin gaudir al màxim de l'activitat física tenint en compte que moure's no només va bé, sinó que a més ens fa sentir bé.

Activitat Física i Envelliment (en format pdf)

Llibre Informació i Consells per a la prevenció de la Dependència
El fenomen de l’envelliment de la nostra societat és un dels fets més rellevants del començament d’aquest segle. Sempre hi ha hagut persones que han arribat a grans o a molt grans, malgrat això, és la primera vegada que ens trobem col·lectivament amb un nombre tan important de persones grans. L’augment de l’esperança de vida, la millora de les condicions socioeconòmiques i del sistema sanitari fan que hi hagi un augment de l’esperança de vida, que en aquests moments arriba als 80 anys. D'una banda, cada vegada hi ha més persones majors de 65 anys i, a més, el nombre de persones que passen dels 80 anys és el doble del que era fa vint anys. És a dir, ens trobem amb un «fenomen d’envelliment de l’envelliment».

També cal afegir que una persona pot arribar a una edat avançada amb bona salut i, de fet, això és així en bona part dels casos. Cal també considerar que és possible prevenir la dependència promovent hàbits de vida saludables i vivint en un entorn favorable.

Amb la finalitat de difondre informació general sobre la Dependència, incloent recomanacions per a la seva prevenció i donant informació sobre la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, Fundació Agrupació, amb la col·laboració de l’Institut de l’Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha elaborat aquest llibre adreçat a les persones grans.

Informació i Consells per a la prevenció de la Dependència (en format pdf)