Enlaces de interés. Fundació Agrupació

Enlaces de interés

 1. Agrupació www.agrupacio.es
 2. Institut de l'Envelliment www.envelliment.org
 3. Instituto Catalán de Oncología www.iconcologia.net
 4. Página web sobre el envejecimiento saludable www.envellimentsaludable.com
 5. Departament de Salut www.gencat.cat/salut
 6. Departament de Justícia www.gencat.cat/justicia
 7. Departament d'Ensenyament www.gencat.cat/ensenyament
 8. Departamento de Bienestar Social y Familia www.gencat.cat/benestar
 9. Instituto de Mayores y Servicios Sociales www.imserso.es
 10. Agrupació d'Aules de Formació Permanent per a Gent Gran de Catalunya www.afopa.info
 11. Federació Catalana de Voluntariat Social de Catalunya www.federacio.net
 12. Coordinadora Catalana de Fundacions www.ccfundacions.cat
 13. Jocs hàbits saludables. Fundació Agrupació http://www.can-seixanta.com
 14. Federación ECOM www.ecom.cat
 15. Federació Catalana Entitats contra el càncer (FECEC) www.fecec.cat
 16. FATEC www.gentgran.org
 17. Pla d'Activitat Física Esport i Salut. Generalitat de Catalunya (PAFES) www.pafes.cat
 18. Amics de la Gent Gran www.amicsdelagentgran.org
 19. Institut de Salut Cardiovascular i Rehabilitació Cardíaca (INSCOR) www.inscorbcn.com
 20. Asociación Española Contra el Cáncer www.aecc.es
 21. Fundación Esclerosis Múltiple www.fem.es
 22. Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics ACELL www.federacioacell.org